เกี่ยวกับเรา

Acaba ทุกอย่างที่เราผลิตที่นี่ เราเองก็บริโภคด้วย แบ่งปันให้คนที่เรารักรอบๆข้างเราด้วย
ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่า ท่านได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย

ดวงดาว " acabar " นิทานตะวันตกที่ได้เล่าถึงเรื่องราวของหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง อยู่ห่างไกลผู้คน หนทางกันดารและยากเข้าถึง หมู่บ้านถูกลืมดั่งเมืองลับแล
ท่ามกลางความยากไร้ของผู้คน กล่าวถึงเด็กชายผู้หนึ่ง กำเนิดมาพร้อมหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ความมุ่งมั่น จะปัดเป่าความยากไร้ ทั่วผืนดินของหมู่บ้านและรอบข้าง ให้เต็มไปด้วยความสุข ถึงแม้ต้องฟันฝ่ากับอุปสรรคนานัปการ ความเห็นแก่ตน การแข่งขัน จนกลายเป็นริษยา ความเอารัดเอาเปรียบ ความแตกแยก แต่เหล่านี้ก็ไม่ได้ลดทอนพลังในตัวเขาลงเลยแม้แต่นิดเดียว

จากแรงบันดาลของนิทาน บวกกับความมุ่งมั่นและตั้งใจของพวกเราที่มีเป็นทุนเดิม ตั้งแต่หันหลังให้ชีวิตเมือง มาใกล้ชิดธรรมชาติ สถานที่และแวดล้อมรอบตัวได้จัดเตรียม ให้พวกเราพิสูจน์อุดมการณ์และความตั้งใจที่มี แม้บนโลกความจริงและนิทานอาจเทียบเคียงกันมิได้ แต่พวกเรายังคงพร้อมทุ่มเททุกสรรพกำลังที่มี เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้น ไม่ได้คาดหวังว่าจะพลิกฟ้าเปลี่ยนแผ่นดินชั่วข้ามคืน เพราะเป็นเพียงจุดเล็กๆ แต่คาดหวังว่าสิ่งที่พวกเราทำจะจุดประกายให้นำพาความเป็นอยู่ที่ดี ความรักและความสุขมายังสถานที่แห่งนี้
ณ หมู่บ้านเล็กๆ กลางหุบเขาและส่งต่อความรักพร้อมความสุขเหล่านั้น ไปยังผู้คนรอบๆ จากจุดกำเนิดดวงดาวของพวกเรา...ดวงดาว " ACABA "

ไร่ภูเครือ บ้านป้อก

ต้นกำเนิดแหล่งกาแฟคุณภาพ ดิน น้ำ สะอาด อากาศหนาวเย็นตลอดปี กาแฟใต้ต้นไม้ใหญ่ ช่วยดูแลป่า

โรงคั่วกาแฟอคาบา

สถานที่รวบรวมวัตถุดิบคุณภาพไร่ภูเครือ และเกษตรกรเครือข่าย คัดสรร แปรรูป จากกาแฟเชียงใหม่สู่กาแฟมาตรฐานคุณภาพระดับสากล

Acaba coffee ร้านกาแฟต้นแบบ

แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกาแฟ ชง ชิม เพื่อพัฒนาผู้ปลูก ผู้ผลิต สามารถตอบสนองผู้บริโภคและตลาด